Engleski jezik

OPŠTI KURS ENGLESKOG JEZIKA:

Program za kurs Opšteg engleskog jezika namenjen polaznicima različitih nivoa poznavanja engleskog jezika, za one koji nikada nisu studirali engleski, a i za one koji žele da unaprede prethodno stečene veštine.

Kurs ima za cilj sticanje i razvijanje 4 osnovne veštine polaznika: razgovor, slusanje (razumevanje govora pri slušanju), čitanje i pisanje.
Program obuhvata teme svakodnevne komunikacije. Upoznaćete se sa vokabularom koje se najčešće primenjuje u dijalogu sa prijateljima, kolegama na poslu, na turictičkom putovanju i drugim situacijama društvenog života (bioskop, mediji, politika i ekonomija).

Individualni programi obuke za polaznike sa različitim nivoima se razlikuju.

Program kursa Opšteg engleskog jezika je fokusiran na razvoj konverzacijske veštine i opštu praksu stečenih znanja i veština u pisanju i govoru.

Po završetku obuke Vi ćete moći lako da razgovarate (bez prepreka) na engleskom jeziku, kao i da čitate i pišete koristeći osnovne gramatičke konstrukcije (u skladu sa međunarodnim zahtevima za Vaš nivo obrazovanja).

INTENZIVNI KURS ENGLESKOG JEZIKA:

Glavni cilj intenzivnih kurseva engleskog jezika je pruženje maksimalne količine znanja u kratkom vremenskom periodu. Skraćenje perioda obuke odvija se kroz povećanje učestalosti i trajanja časova. Intenzivni kurs engleskog jezika pruža Vam savršenu priliku za razvoj veštine konverzacije.

Intenzivni kursevi engleskog jezika će biti korisni:

  • Za sistematiku i unapređenje postojećih znanja jezika;
  • Za poboljšanje veština komunikacije;
  • Za početnike, koji prave svoje prve korake u učenju jezika;
  • Za one koji vladaju jezikom, ali žele da poboljšaju veštine konverzacije

Izaberi intenzivan kurs engleskog jezika


Grupe se formiraju prema stepenu poznavanja jezika. Nudimo intenzivni kurs engleskog jezika za odrasle koji se bazira na efikasnim metodama, kada u toku časa Vi pričate značajno više od nastavnika. Naš cilj je da se naučite komunicirati na engleskom jeziku.

ULTRA INTENZIVNI KURS ENGLESKOG JEZIKA

British Centre nudi svakodnevni ultra intenzivni kurs engleskog jezika. Dodatni sati engleskog pružaju priliku da unapredite svoje jezičke veštine. Za razliku od opšteg kursa engleskog jezika Ultra Intenzivni kurs traje 13 sati nedeljno, što znači da ćete 13 sati nedeljno učiti engleski jezik uz pomoć izuzetnih nastavnika.

  • Program obuke za Intenzivno učenje engleskog jezika:

Intenzivni kurs engleskog jezika za odrasle usmeren je na razvijanje konverzacijske veštine. Vežba se razumevanje govora pri slušanju, ispravno formiranje rečenice na engleskom jeziku. Diskusije, pregled i analiza video snimaka, modeliranje životnih situacija, sastavljanje dijaloga - sve pomaže da se proširi vokabular i da se prevaziđu jezičke barijere. Ove aktivnosti se konstantno prate redovnim ponavljanjem gramatičkih struktura.
Učenje engleskog jezika uz intenzivni program se ostvaruje dinamično u obliku radionica koje u velikoj meri utiču na razvoj jezičkih veština i brzu konsolidaciju stečenih veština.


 


Intenzivni kurs učenja engleskog se zasniva na zanimljivim i popularnim temama: "Kuća i porodica", "Hobi", "Odmor i putovanje", "Sport i fitnes", "Biznis i politika", "Umetnost", "Moda" "Muzika i filmovi".

POSLOVNI ENGLESKI JEZIK

Ovaj kurs je namenjen za opšteobrazovne stručnjake koji aktivno koriste engleski jezik u svojim profesionalnim aktivnostima. British Centre nudi nekoliko kurseva poslovnog engleskog jezika.

Opšti kurs poslovnog engleskog jezika

Kurs poslovnog engleskog jezika je uglavnom orijentisan na pisani jezik. Istovremeno velika pažnja se posvećuje izučavanju poslovnog vokabulara, radionicama, diskusijama i dijalozima koji prikazuju stvarne životne situacije – prezentacije, poslovne sastanke i izložbe. Ovaj kurs je pogodan za rukovodioce a i za menadžere.